Vitalitetsmestring

Måske er du et godt sted i livet og har en velfungerende karriere, hjem og familie. Alligevel mærker du en lyst til noget mere i livet, uden du helt kan sætte ord på, hvad det er. Eller måske kan du netop sætte ord på, hvad det er.


Der findes højder og dybder, som nogle mennesker går gennem livet uden nogensinde at nå ind til. Det er vejen derind til, som jeg har lyst til at dele med dig. Vejen dertil går via indsigt i din egen vitalitet.


Vitalitet er livskraften i dig. En indre kraft, der giver dig lyst og energi til at udfolde dit liv. En kraft, du og alle andre bliver født med, men som mange oplever lukker mere og mere ned gennem livet, indtil en dag du mærker lysten til mere.


Vitaliteten er forbundet med energi, kreativitet og seksualitet og kan blive holdt nede på baggrund af oplevelser i dit liv, der sætter sig som blokeringer i din krop, i dit sind og i din tilgang til livet.


Jeg vil gerne invitere dig til at åbne op for din iboende vitalitet via et mini-forløb i vitalitets-mestring. 4 Sessioner, individuelt tilrettelagt til dig og dine behov.

Adgange til mere vitalitet

Der findes flere forskellige veje ind til at få mere adgang til din livskraft. I princippet er de alle tæt forbundet, men for overblikkets skyld, har jeg inddelt dem i fire overordnede adgange:


Personlig udvikling 

Når du opnår indsigt i, hvem du er, og hvorfor du er sådan, åbner der sig en mulighed for at vælge nye veje i livet. 


Når du erkender, at det at være menneske, betyder at være fuld af fejl og mangler, tør du se bevæggrundene til dine adfærdsmønstre - dine skyggesider.

Ved at arbejde med dine skyggesider på en selvkærlig måde, kan de transformeres fra en modstander til en fertil mark, du kan kultivere.


Kropslighed

Større indsigt i og arbejde med din krops potentiale kan give dig adgang til dybere nydelsestilstande i livet. En nydelse der dækker over alt fra den sensoriske oplevelse ved at spise et frisk jordbær, til den ekstatiske nydelse, der kan opstå i intimiteten med et andet menneske.

Seksualitet

I det seksuelle møde med et andet menneske, opstår en unik mulighed for at arbejde med dig selv. Dine skjulte relationelle mønstre huserer i skyggerne i det seksuelle rum og blokerer for adgangen til din egen vitalitet. Ved kommunikation om og øget bevidsthed omkring din seksualitet, kan du åbne op for mere vitalitet i din seksualitet og i livet helt generelt.

Nærvær og bevidsthed

Hvert et øjeblik rummer muligheden for et møde med dig selv. Næste skridt er at opnå nærvær i mødet med et andet menneske


Når vi møder hinanden i nærvær, bliver det som en kikkert til at se ind i hinandens livskraft - et vidne på vores indre vitalitet.


Bevidsthed er udgangspunktet for alt andet. Det er vågenheden til i hvert eneste sekund at se dine mønstre og vælge, hvilken retning, du vil gå i i livet.

'Indtil du bliver bevidst om det ubevidste, vil det styre dit liv, og du vil kalder det skæbne.'

C.G. Jung

John Doe
Digital Designer


I'm a paragraph, write your own powerful message here, to make you stand out.


Check out my previous work here

unsplash