Fra skam til frihed


Skam er en af de tungeste mastodonter i følelsesregistreret.

Ved vrede, frygt og sorg er noget blevet gjort mod dig.

Du kan føle dig som et offer for noget.

Når du føler skam, er det dig, der er overgrebspersonen. Du har gjort eller undladt at gøre noget mod eller for andre.


Skam taler ofte ud fra sætninger som:

"Jeg burde..."

"Jeg burde ikke..."


Skam sidder som en dårlig smag i munden.

Som en kvalmende fornemmelse.

Som en ubehagelig sammentrækning i underlivet.


Patologisk skam fastholder dig i dualiteten mellem mindre end menneske, og mere end menneske. Blot at være menneske eksisterer ikke.


Den patologiske skam gør, at du føler dig defekt. Du føler dig mindre værdigfuld end andre, og du venter på, at verden afslører dig som den fejl, du føler dig som. Du føler dig mindre end menneske.


For at undgå følelsen af mindreværd forsøger du at opbygge værdi gennem dine handlinger. Perfektionisme. Overachieving.


Her opbygges en falsk arrogant persona.

En persona, som føler sig som mere end menneske. Mere værd end andre. Bedste mor/far, bedste medarbejder, mest spirituel/oplyst.


Patologisk skam er stemmen fra en omsorgsperson i din fortid. Ofte viderebragt til dig uden dennes bevidsthed om egne handlinger. Skammen følger med i slægtsled efter slægtled, indtil du bryder den.


Patologisk skam er en internaliseret stemme, som du derfor kan tro oprinder fra dig selv.

Rejsen ud af skammen går mod at eksternalisere skam-stemmen. At træne dig i at modsige stemmen og udstøde skammen af din krop.

Vejen ud af skam går via indsigt i den falske persona af arrogance, der har haft til formål at dække over dine fejl. Du skal lære blot at være menneske, hverken mere eller mindre.

Perfekt uperfekt.


John Bradshaw skriver om skam:

"You can recover, uncover and discover your true self and your personal power. But you must be willing to come out of hiding and embrace your toxic shame. If you refuse to admit your powelessness and the unmanageability of your life you cannot find the inner strenght you've been covering up because you feel flawed and defective. "


Det er et dybt arbejde, der kræver, at du dedikerer dig selv til virkeligheden, men på den anden side af den patologiske skam venter friheden.


Friheden til at være dig selv.

Fri af fortidens stemme.

Friheden til blot at være menneske.

Friheden til at turde se dine fejl.

Friheden til at kunne stå i ydmyghed overfor andres evner uden at føle dig mindre værd.


Perfekt uperfekt.


Følelses forskydning


Når du ikke kan rumme en følelse i dig selv, kan en ubevidst strategi være at konvertere den til en anden følelse.


Det klassiske eksempel er, at vrede er blevet udskammet i barndommen. Som voksen oplever du derfor, at vrede er en farlig følelse, og du holder følelsen nede. Men følelsen af ubehag forsvinder ikke. Det er som en flok sultne hunde, der galper i kælderen. For at håndtere vredesfølelsen, konverteres den til f.eks. sorg eller depression.


Uhåndterbare følelser kan også skydes over på din seksualitet, så du mærker lysten til sex i stedet for ønsket om tryg intimitet eller som en trøst for følelser, du ikke kan rumme at komme i kontakt med.


Problemet er, at når du søger forløsning på en følelse, men den forskydes over på en anden følelse, er det svært at heale på det.


En del af healingen opstår, når du tør stå med den ubærlige smerte i et trygt rum. Når du kommer i kontakt med den ubærlige følelse og oplever at blive set og rummet i den følelse.


Langsomt kan du reintegrere de følelser, du ikke tidligere har kunne give plads til i dit liv.

Nytårs refleksioner

7. januar 2024

For år tilbage, efter en meget dyb og transformativ indre proces, skrev jeg følgende løfter til mig selv.

De har været et rettesnor på min vej gennem mørket hjem til mig selv, og er det fortsat, når jeg af og til farer vild på livets rejse.

Jeg mærker nu et kald for at dele dem med dig i tilfælde af, du kan finde inspiration til din egen rejse.

Jeg ved nu, at jeg kun kan stå i mit sande lys og give alt det fantastiske, jeg har inden i mig til mennesker i min nærhed, når jeg i sandhed elsker mig selv og respekterer mine egne behov og grænser.


Jeg vil elske andre uden rammer eller betingelser, så de kan stå i deres eget lys, og jeg vil lære at give slip med kærlighed, når det er på tide at give slip.


Jeg vil se de mennesker, der er i mit liv som lærermestre i min proces, uden at give køb på min personlige integritet.

Affirmationer


Jeg alene er ansvarlig for mig selv og fuldt ud i stand til at holde mig selv. Dette betyder også, at jeg ikke tager ansvaret for andre mennesker.

Vi har alle evnen til at holde os selv et sted ude i vores bevidsthed, og vi gør det alle hver eneste dag.

Vi kan være der for andre, men vi kan ikke bære dem på vores skuldre eller kæmpe deres kampe. Det ansvar pålægger alene dem.


Jeg vil lære at elske hele mig selv, både for mine skyggesider og mit lys.

Jeg vil ære og respektere mig selv og mine egne behov og grænser.

Jeg vil give plads til og hylde min indre power.

Jeg vil se lyset i mig selv og alligevel forholde mig ydmyg overfor, hvad livet mere skal lære mig.

Jeg indtager hermed min retmæssige plads i universet!


Godt nytår💫
Kærlig hilsen Irene ❤️

unsplash